top of page

שליטה בתריסים וצלונים

בעזרת שליטה נכונה בתריסים החשמליים או בצלונים, ניתן לבצע שליטה מרכזית בכל החלנות בבית.

ניתן להרים או להוריד את כולם ביחד כאשר מגיעים או עוזבים את הבית, לסגור או לפתוח תריס או להזיז צלון בזמן שהשמש פוגעת ישירות בחלון הסלון.

כן כן, נניח שהחלון הגדול שבסלון ממוקם בכיוון כזה שבכל יום בשעה מסויימת השמש חודרת פנימה ומסנוורת או מחממת את הבית, ניתן פשוט לקבוע שעה מסויימת שבה התריס, הוילון או הצלון יסגרו מעצמם באופן מלא או חלקי ובכך גם לחסוך באנרגיה הדורשה למיזוג הבית.

שמירת שבת
זמנים
בקרת השקייה
בקרת אקלים
שליטה במכשירי חשמל
תרחישים
שליטה במולטימדיה
בקרת תריסים וצלונים
אבטחה
תאורת הבית
bottom of page