top of page

שליטה על זמני המערכות בבית

אצל כל אחד מאיתנו בבית יש שעון דוד, שאנו מכוונים אותו מראש וכך בעצם שולטים בההדלקה והכיבוי שלו.
בשיטת הבית החכם ניתן לבצע את השליטה מהמערכת המרכזית ולהרחיבה לצורך שליטה במערכות נוספות ככל העולה על דעתכם.
בעזרת תוספת של אפליקציה בטלפון החכם, ניתן גם בכל עת להתערב ולהדליק/לכבות מכשירים למרות התכנות המקורי.
שמירת שבת
זמנים
בקרת השקייה
בקרת אקלים
שליטה במכשירי חשמל
תרחישים
שליטה במולטימדיה
בקרת תריסים וצלונים
אבטחה
תאורת הבית
bottom of page