top of page
קרינה בלתי מייננת

​קרינה בלתי מייננת הינה חלק מחיינו מאז ומעולם...

היא התחילה עוד לפני האדם כתוצאה מהשפעות קוסמיות וממשיכה כתוצאה מהמשיכה המגנטית בין שני קוטבי כדור הארץ.

כיום בנוסף, קיימת קרינה תוצאת ידי אדם. הנפוצה ביותר, כזו שאנו נחשפים לה מידי יום, הינה הקרינה הבלתי מייננת, שבחשיפה מבוקרת איננה מזיקה לבריאות.

הקרינה הבלתי מייננת הנפוצה ביותר הינה קרינת ה RF (בד"כ סלולרית) וקרינת ה ELF האלקטרומגנטית הנובעת מרשת החשמל.

לשני סוגי הקרינה הנ"ל ישנם תקנים מחמירים מטעם המשרד להגנת הסביבה ע"מ לדאוג לבריאות הציבור והסביבה, וזאת עפ"י עקרון הזהירות המונעת.

חשוב ביותר להקפיד, כבר בעת תכנון ראשוני של מבנים ומערכות, לקחת בחשבון את נושא הקרינה, מכיוון שברגע שמגלים שהיא כבר קיימת, קשה מאוד ויקר מאוד לטפל בה.

עקב כך, עבור מבנים חדשים המתוכננים כיום, יש צורך לבצע סקר קרינה לצורך חיזוי קרינה של המבנה טרם בנייתו, לעיתים עקב דרישה של תקן הבנייה הירוקה, לעיתים עקב דרישת חברת החשמל ולעיתים עקב דרישה של המועצה המקומית. כחלק מסקר הקרינה מוגש ללקוח דו"ח חיזוי קרינה, בעזרתו ניתן לבקש מהמשרד לאיכות הסביבה בקשה לקבלת היתר הקמה למבנה ולאחר מכן היתר הפעלה.

 

חברתנו רואה את נושא בטיחות בחשמל כערך עליון, ולצורך הענקת השירות המיטבי ללקוחותינו, ג. בן חורין מהנדסים יועצים מלבד סקרי קרינה וחיזוי קרינה, גם מבצעת מדידות קרינה (אלקטרומנגנטית וסלולרית) על ידי מודדי קרינה מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה, במחירים אטרקטיבים ביותר, וזאת על מנת להנגיש לכמה שיותר אנשים את תחושת הבטיחות בסביבה בה הם חיים.

לצורך חיזוי הקרינה ובדיקות הקרינה חברתנו מעסיקה מהנדסים אשר ביצעו התמחות בנושא הקרינה הבלתי מייננת ומוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה.

 

לפירוט והרחבה מומלץ לבקר באתר של המשרד להגנת הסביבה.

bottom of page