top of page

שליטה במכשירי חשמל


בתכנון הבית החכם ניתן להגיע לרמה של שליטה גם על מכשיר חשמל בודד, לדוגמא: מנורה עומדת שנמצאת בפינת הסלון. או אפילו הדלקת מחמם המגבות, מפשיר האדים והוונטה כחלק מכפתור בודד. חשוב לציין שמדובר במכשירים "טיפשים" אשר לא כוללים בתוכם פרוטוקול לצורך שליטה בהם ואנו בעצם מבצעים שליטה בשקע שאליו הם מחוברים. בצורה כזו ניתן לשלוט על כל מכשיר ביתי ומכל מקום שנהיה נוכל לבצע ניתוק או הדלקה שלו.
הרי אין דבר יותר מתסכל מלצאת מהבית ולתהות אם כיבינו את הדוד או התנור באמבטיה...
שמירת שבת
זמנים
בקרת השקייה
בקרת אקלים
שליטה במכשירי חשמל
תרחישים
שליטה במולטימדיה
בקרת תריסים וצלונים
אבטחה
תאורת הבית
bottom of page