תמונות מפרוייקט מדרחוב רוטשילד- ראשון לציון
מדרחוב רוטשילד-ראשל"צ
מדרחוב רוטשילד-ראשל"צ

מדרחוב רוטשילד-ראשל"צ
מדרחוב רוטשילד-ראשל"צ

מדרחוב רוטשילד-ראשל"צ
מדרחוב רוטשילד-ראשל"צ

שילוב של תאורה אזורית, תאורה נקודתית, אבטחה וסאונד ע"ג עמוד אחד

מדרחוב רוטשילד-ראשל"צ
מדרחוב רוטשילד-ראשל"צ

1/4