top of page

להלן רשימה חלקית של פרוייקטים מסחריים:

רשימה חלקית של פרויקטים בהם ביצענו ייעוץ ותכנון לבקרת מבנה:

 • מערכת בקרת מבנה עבור מלון "ריץ' קרלטון", הרצליה פיתוח

 • מערכת בקרת מבנה עבור קניון "ארנה", הרצליה פיתוח

 • מערכת בקרת מבנה לארבעה קניונים במדינות רומניה וקרואטיה עבור GTC

 • מערכת בקרת מבנה לשישה קניונים עבור "אירופה ישראל" בפולין

 • מערכת בקרת מבנה לשני קניונים עבור "הכשרת הישוב" ברומניה וטנג'יר

 • מערכת בקרת מבנה עבור בניין פלטינום, הקרייה 4 בת"א

 • מערכת בקרת מבנה עבור בית עמגר, ריב"ל 7 ת"א

 • מערכת בקרת מבנה עבור משרדי ברקליס קפיטל

 • מערכת בקרת מבנה עבור בית נחושתן, הרצליה פיתוח

 • מערכת בקרת מבנה עבור בית דנקנר, ירושלים

 • מערכת בקרת עגינה עבור כלי שייט, מרינה אשקלון

 • מערכת בקרת מבנה עבור ישיבת "אש תורה", ירושלים

 • מערכת בקרת מבנה עבור קניון כפ"ס הירוקה

 • מבנים יעודיים עבור צה"ל ומשרד הבטחון ברחבי הארץ

ליד טק בקרת מבנה
bottom of page